Поддръжка на дограма
Продукти  → Дограма  → Поддръжка на дограма
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Как редовно да почистваме касата?
- замърсяванията причинени от дъжд и прах, почистете лесно с обикновен почистващ препарат или със специалния REHAU почистващ препарат и с мека кърпа.
Как редовно да почистваме стъклата?
- Стъклата на прозорците почистете с чиста топла вода и качествена гюдерия.
За какво трябва да се внимава при наличие на упорите замърсявания?
- поради замърсяването на въздуха (напр. с ръжда, индустриален прах, дизелови сажди), например в близост до индустриални или железопътни съоръжения, могат да възникнат упорите наслагвания на профилите. За отстраняването им, както и за избягване на повторното им наслояване, препоръчваме почистване с нежния почистващ препарат на REHAU, който се предлага за бели и лакирани и каширани профили.
- За почистването и поддръжката на Вашите прозорци се нуждаете от обикновен почистващ препарат за редовно почистване на стъклата и рамките при леки замърсявания.

   Моля обърнете внимание:

  - не използвайте агресивни, както и съдържащи разтворители или размекващи почистващи и/или полиращи препарати, като напр. разтвор на синтетична смола, ацетон и др.,

  - не използвайте абразивни материали,

  - не използвайте твърди предмети като напр. шпатули, телени четки, груби гъби и т.н.

   ПОДДРЪЖКА НА ОБКОВА

  - за да функционират безпроблемно, всички подвижни части на окачването, те  трябва да се смазват с една капка масло за битови нужди поне веднъж годишно.

  - за да се избегне увреждане на функционалността, препоръчваме проверката на регулирането и действието на обкова да се извърши от специализиран персонал на REHAU.

   ПОДДРЪЖКА НА УПЛЪТНЕНИЯТА

  - почиствайте уплътненията с вода и ги смазвайте със силиконова смазка.

  ПРОВЕТРЯВАНЕ

  Модерните прозорци и врати се затварят много плътно и по този начин спестяват голямо количество енергия за отопление. Също така останалите материали, които изолират жилищата допускат значително по-малък обмен на въздух в сравнение с преди. Въз основа на тази плътност редовното проветряване чрез прозорците е много важно. Чрез редовната смяна на въздуха, се регулира влажността в помещението и се предпазва от образуване на мухъл, падане на мазилката и влошаване на микроклимата.

   Какво може да се случи при рядко проветряване?

  - покачване влажността в помещенията,

  - овлажняване на стените,

  - повреждане на мазилката,

  - образуване на мухъл.

   Защо честото проветряване е толкова важно?

  - регулира влажността и температурата в помещението,

  - подменя използвания чрез дишане въздух със свеж въздух,

  - предотвратява образуването на конденз и мухъл в помещението,

  - предпоставка за здравословен климат и комфортни условия на живот.

   Начини на проветряване:

  - продължително проветряване – при този вид проветряване, прозорецът се оставя отворен отгоре, което води до минимална смяна на въздуха и по този начин до по-продължително отваряне на прозореца,

  - напречно проветряване – чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати се получава течение, което напълно подменя въздуха във Вашето помещение за две до четири минути. За това време строителните елементи не се охлаждат. Това е един ефективен начин на проветряване, който намалява енергийните загуби и спестява разходи за отопление.

   ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Предотвратяване на прищипване от прозореца – в отвора между касата и крилото съществува опасност от прищипване. При отворени прозорци не са изключени наранявания причинени от въздушно течение. При вятър затваряйте прозорците си.
  2. Предотвратяване на падане през прозореца – бъдете особенно внимателни, ако имате деца във Вашето домакинство. Не оставяйте никога прозорците отворени без наблюдение.
  3. Избягвайте натоварването – моля не използвайте крилото на прозореца за закачване на дрехи и други предмети.

   Ако въпреки това се нуждаете от намесата на специалист в прозоречната техника, квалифицираният персонал на REHAU с удоволствие ще Ви окаже помощ.

   Забележка: Не се поема гаранцията за увреждания на повърхността, които са възникнали в следствие пренебрегване на задължителната поддръжка. Това важи особенно за силни и трудно отстраняеми зацапвания, увреждания на повърхността, причинени от агресивни и абразивни почистващи препарати. Тези щети не се поемат от гаранцията. За почистване трябва да се използват само препоръчаните почистващи препарати.