- Лесна за изработка в цеха и лесна за сглобяване на работната площадка;
- Пестелива по отношение на използвани материали и цена, без това да оказва влияние на сигурността и функционалността;
- Доказана въздухо- и водонепропускливост, благодарение на широки вътрешни канали на 3 нива, не прекъснати при връзката между вертикали и хоризонтали, специално проектирани аксесоари и допълнителни профили за уплътняване по периметъра на фасадата;
- Оптимален коефициент на топлоизолация, дори и в райони със сурови климатични условия. Правилният избор на ПВЦ термоизолатор премахва възможността за образуване на конденз. Коефициент на топлопреминаване Uf = 1,5 W/m2K (за температурна разлика от 60°С, външна температура -40°С и стай- на температура +20°С, температурата измерена във вертикала е +17°С);
- Голямо разнообразие от профили, които напълно задоволяват всички естетически изисквания и могат да се използват с новаторски материали като композитните панели Etalbond;
- Голямо разнообразие от профили и аксесоари за изграждането на атриуми, куполи и пирамиди.