GENEO е енергийно най-добрата прозоречна система, която понастоящем се предлага на пазара с конструктивна ширина 86 мм. С профилите GENEO се реализират енергийно най-ефективните прозорци в съответния клас. Те създават уютния климат, който строителните предприемачи винаги са желали. Тайната се крие в това, че новата система позволява да се изпълнят всички енергийни изисквания, без да се налага при покупката да се правят компромиси по отношение на по-добрата шумоизолация или по-ефективната защита от взлом. С GENEO прозорците се изработват с клас на шумоизолация 5, а при защита от взлом - с клас на съпротивление срещу вятър 2 (без стоманена армировка) като същевременно уникалните топлоизолиращи свойства се използват в пълен обем. При изцяло армираната чрез усилени с влакна материали профилна конструкция можем да се откажем от стоманата, с което отпадат и неизбежните досега термомостове. При стандартна конструктивна ширина , системата със средно уплътнение и предлагани като опция термомодули постига стойности на топлоизолация до стандарта за пасивните къщи. 

 - Монтажна ширина: 86 mm
 - Топлоизолация: Uf-Wert: 1,0 W/m²K
 - Шумоизолация: до клас на шумоизолация 5
 - Защита от взлом: до клас на устойчивост 3, без армировка до 2
 - Водоплътност: до клас 4